Smalgangen 1
5014 Bergen, Hordaland, Norge

+47 454 00 496

Search

PRO AKADEMI

Velkommen til Pro Akademiet

en unik studieplass for hudpleieterapeuter, sykepleier,tannleger og leger.
Vi tilbyr kurs og studie innen hud og kroppsterapi og estetisk medisin med fokus på praksis. Vi samarbeider med internasjonale spesialister med mye erfaring for å gi deg den ultimate kunnskap innen hudpleie og skjønhets bransjen. Kursene holder i Polen, Sverige, Danmark og Norge. Du kan velge mellom hele studier eller en rekke frittstående kurs. Studiespråk -engelsk ,norsk eller polsk.

 

 

Søk studieplass for høsten 2020- vi begynner i august!

 MAI 22-24 29-31 JUNI 19-21 26-28 JULI 17-19 24-26 AUGUST  14-16 21-23

 

Eller du kan delta på valgt kurset :

LIP AUGMENTATION BASIC
RUSSIAN LIP VOLUME TECHNIQUE
LIP AUGMENTATION MASTERCLASS
CHEEKS& TEAR TROUGH TREATMENT
TREATMENT OF LOWER PARTS OF FACE WITH FILLERS
NON SURGICAL RHINOPLASTY (TREATMENT OF NOSE WITH FILLERS AND NEUROTOXIN)
JAWLINE AND CHIN TREATMENT
FACIAL CONTOURING MASTERCLASS
PDO THREAD LIFT BASIC
PDO THREAD LIFT MASTERCLASS
NEUROTOXIN BASIC TREATMENTS PROTOCOLS (BOTOX AND OTHER TYPES)
NEUROTOXIN MASTERCLASS
USE OF MEDICAL PEELINGS AND TREATMENT PROTOCOLS
COMPLICATIONS IN THE AESTHETIC MEDICINE-HOW TO TREAT

 

ESTETISK MEDISIN

Leger,tannleger,sykepleier

Med vår erfaring ønsker vi å gi deg en solid kompetanse og god praksis -en unik start innen injeksjonsbehandlinger.
Pro Akademiet inkluderer undervisningen i forskjellige fag – modulbasert undervisning og sluttvurdering i form av eksamen.  Modulbasert undervisning inneholder 10 moduler (hver modul varer 5 dager ).  Etter avsluttende eksamen har du gjennomført ca 180 timer  både teoretisk og praktisk.
Detaljert program sendes når vi mottar påmelding

 

Ilona Wolanska-Borys

Jeg er lege og spesialist i estetiske behandlinger. Eier av en av de største estetiske medisinklinikkene i Bergen, Norge.

Ansvarlig for: Polen, Norge

Telefon: +47 454 00 496

Email: pro.akademi@kosmetisklege.com

Welcome to the Pro Academy

a unique study site for skincare therapists, nurses, dentists and doctors.
We offer courses and study in skin and body therapy and aesthetic medicine with a focus on practice. We work with international specialists with a lot of experience to provide you with the ultimate knowledge in the skincare and beauty industry. The courses take place in Poland, Sweden, Denmark, and Norway. You can choose from full study or a number of freelance courses. Study language – English, Norwegian or Polish.

 

 

Search for fall 2020 – we will start in August!

 MAI 22-24 29-31 JUNI 19-21 26-28 JULI 17-19 24-26 AUGUST  14-16 21-23

Or you can attend the chosen course:

LIP AUGMENTATION BASIC
RUSSIAN LIP VOLUME TECHNIQUE
LIP AUGMENTATION MASTERCLASS
CHEEKS & TEAR TROUGH TREATMENT
TREATMENT OF LOWER PARTS OF FACE WITH FILLERS
NON SURGICAL RHINOPLASTY (TREATMENT OF NOSE WITH FILLERS AND NEUROTOXIN)
JAWLINE AND CHIN TREATMENT
FACIAL CONTOURING MASTER CLASS
PDO THREAD LIFT BASIC
PDO THREAD LIFT MASTER CLASS
NEUROTOXIN BASIC TREATMENTS PROTOCOLS (BOTOX AND OTHER TYPES)
NEUROTOXIN MASTERCLASS
USE OF MEDICAL PEELINGS AND TREATMENT PROTOCOLS
COMPLICATIONS IN THE AESTHETIC MEDICINE-HOW TO TREAT

Aesthetic Medicine

Doctors, dentists, nurse

With our experience, we want to give you solid expertise and good practice – a unique start in injection treatments.
The Pro Academy includes teaching in various subjects – module-based teaching and final assessment in the form of exams. Module-based instruction contains 10 modules (each module lasts 5 days). After completing the exam you have completed approximately 180 hours both theoretically and practically.
A detailed application is sent when we receive registration.